Det er et amtsdomæne i Danmark, som mange ikke taler åbenlyst om, men fylder meget i vores kollektive og individuelle bevidsthed – escortbranchen. På trods af diverse kontroverser og negative fordomme er det et lovligt område i Danmark, og det kræver også en forståelse af lovgivningen. Forhold og love for Escorts Først og fremmest, det skal understreges, at prostitution har været lovligt i Danmark siden 1999. Denne position reflekterer ikke nødvendigvis et moralsk skift, men anerkendelsen af den realitet, at forbud ikke stops dem, men kun fører til mere hiddened activity;så legal næring kan bedre kontrolleres og skatteindtages. Men når det kommer til escort, gælder et særligt sæt forhold. Mens de grundlæggende principper for legal escorts i Danmark er simple – det er lovligt at købe og sælge sex – den virkelige verdenng er som ofte langt mere kompleks. For det første skal alle medvirkende i transaktionen være over 18…